CTO Ripple tuyên bố Bitcoin đang ở ‘ngõ cụt’

Schwartz nói rằng các cuộc tấn công như vậy vào XRP có thể được giảm nhẹ trong phần mềm và chúng rất nhỏ so với các lỗ hổng của Bitcoin, thứ có tên gọi cơ chế đồng thuận của Bitcoin thực tế chỉ là một ngõ cụt.

Schwartz nói rằng các cuộc tấn công như vậy vào XRP có thể được giảm nhẹ trong phần mềm và chúng rất nhỏ so với các lỗ hổng của Bitcoin, thứ có tên gọi cơ chế đồng thuận của Bitcoin thực tế chỉ là một ngõ cụt.

Không có blockchain nào mà tôi biết có khả năng bảo vệ tốt hơn trước một cuộc tấn công so với XRP Ledger. Bitcoin sẽ “vui vẻ” cho phép chi tiêu gấp đôi nếu phần lớn sức mạnh khai thác nằm trong tay hacker.

PoW đã là một ngõ cụt cho cả phân cấp và bảo mật. Nó trở nên tập trung hơn và chúng ta đã chứng kiến ​​các cuộc tấn công chi tiêu gấp đôi (51%). Ngược lại, thỏa thuận phân tán đã trở nên phi tập trung hơn, và rõ ràng điều này giúp giảm thiểu các cuộc tấn công trong phần mềm (ý nói đến XRP).

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *